ESCOLETA

Un aprenentatge sensorial i orgànic

escoleta1

Un lloc proper, petit, lluminós.

Un espai en el que jugo i somnio.

Una vall frondosa i encantada.

Un silenci seguit de mil trons.

Una pintura de mil colors o un quadre en blanc.

Són moltes mirades…

braços que abracen, peus que acompanyen.

 

EL MARC DEL PROJECTE PEDAGÒGIC D’AUPA

* QUÈ ÉS

L’escoleta d’AUPA esta enmarcada dins de l’Associació Soccos, sense ànim de lucre en vigència des de l’any 2013 que promou, en els seus estatuts generals, garantir el moviment lliure i la creativitat com a experiència fonamental per a un correcte desenvolupament en la infància.

o L’escoleta és un espai educatiu i creatiu per a infants de 2 a 6 anys que forma part de la comunitat X.E.LL..

o La ràtio és d’un educador per 7 nens / es.

o L’escoleta és el lloc des del qual les famílies i els educadors podem fer una tasca de creixement conjunt; nodrint-nos i acompanyant-nos en l’aventura de créixer.

o El nostre objectiu principal és poder acompanyar els processos de vida dels nens/es  dins del seu sistema familiar.

* QUÈ FEM I COM HO FEM

 Prenem com a referents a: Loris Malaguzzi (Reggio Emilia), Emmi Pikler (Institut Lóczy de Budapest), Rosa Sensat, Maria Montessori, Rudolf Steiner (Pedagogia Waldorf), Rebecca y Mauricio Wild ( Pestalozzi i el León Dormido), Arno Stern (Educació Creadora), Bernard Aucouturier ( psicomotricitat).

 Aquests referents i la formació específica de cada acompanyant d’AUPA són presents a l’escoleta des d’una mirada pròpia.

 Proposem una experiència educativa sensorial i orgànica: atenem la dimensió sensorial a través de l’ambient i els materials i des de la integració de l’individu en quant és la seva propia naturalesa.

 El joc lliure i no dirigit, així com l’ambient preparat són característica principalment de la nostra metodologia.

* LES FAMÍLIES

Des d’AUPA creiem que la relació amb les famílies ha de ser alguna cosa real i tangible perquè l’educació tingui sentit. En aquesta línia entenem que l’actitud per ambdues parts ha de ser participativa, generosa, oberta i flexible davant el que sorgeixi.

1.- Comunicació.

La nostra proposta és comunicar-nos com ho oferim als nens/es: des del respecte i sense judicis. Des d’AUPA volem oferir un marc de contenció que ofereixi confiança, seguretat i acompanyament a la comunicació de manera que tots/es puguem tenir un temps de digestió pròpia de les vivències i de compartir-les.

 Proposem una trobada mensual (en horari de tarda) per a tots els adults que formen part de la comunitat educativa. Aquesta trobada té com a objectiu que tots els pares /mares pugueu anar-vos coneixent alhora que poguem compartir en grup qüestions que tenen a veure amb lo educatiu.

2.- Durant l’adaptació.
El període d’adaptació és un procés que ens pertany a tots. No és una cosa que sigui responsabilitat del nen/a … sinó que a nivell sistèmic tots els membres de la comunitat (inclosa la nova família) seran partícips d’aquesta adaptació, per tant cada família necessitarà un temps propi per a establir-ho.

3.- Som comunitat d’aprenentatge.
 Un espai de transformació social. Un lloc obert, flexible i canviant. Un lloc de diàleg i dialògic que es nodreix de tots els agents implicats tenint en compte el context social i local en què es troba.

 Un punt de trobada per i per al creixement dels nens/es, famílies i acompanyants en el qual la implicació per part de tots/es els agents fa possible i sostenible l’espai alhora que dóna sentit al concepte “comunitat”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <p> <br>